JOIN OUR MAILING LIST


Daniel Johannes Stephanus (Danie) Theron (1872-1900)

Daniel Johannes Stephanus Theron is op 9 Mei 1872 op Tulbagh gebore. Jong Danie was opgevoed deur sy stiefbroer, Johannes Pretorius, wat 'n onderwyser was. Hoewel hy verdraagsaam was, het hy ook 'n driftige, opgewonde temperament besit met 'n "alles of niks"- uitkyk op die lewe. In alles wat Danie Theron aangepak het, het hy deugedruk met 'n daaie volhardingwvermoë en 'n dryfkrag wat niks gestuit het nie. In 1891 verhuis Danie Theron na Krugersdorp in die Transvaalse Republiek waar hy as 'n prokureur praktiseer.

Met die uitbreek van die tweede Anglo-Boereoorlog, veg Theron in Natal. Hier stig hy 'n fietsryerskorps (wielrijderskorps). Na die sukses by die slag van Colenso (15 Desember 1899) kry hy opdrag om 'n verkennerskorps te perd te stig, en hy stig dan ook nie Theron se Verkennerskorps (TVK). Met Generaal Cronje se penarie by Paardeberg, is dit dan ook Danie Theron wat deur vyandelike linies kruip om 'n boodskap van Generaal de Wet af te oorhandig.

Op 5 September 1900 is Theron en ander lede van die korps in 'n skermutseling betrokke by Gatsrand naby Potche

fstroom. Toe hy 'n koppie uitklim om die area te bespied word hy verras deur vier Britse verkenners. Man-alleen hardloop hy van klip tot klip, al skietende op die Engelse om die indruk te skep dat die koppie vol Boere is. n reaksie hierop

bestook hulle die koppie met kanonne. 'n Gedeelte van Danie se gesig is deur 'n kanonkoeël weggeskiet. Sy makkers ontsnap, maar Danie Theron word noodlottig gewond. Sy lyk is dan ook net daar op die plek begrawe. Op 21 Desember 1907 het die onthulling van die eenvoudige gedenksteen op sy graf plaasgevind. Presies vyftig jaar na sy dood, op 5 September 1950, is die Danie Theron Monument onthul 'n paar tree van die boom waaronder hy gesterf het.  Dit is maklik sigbaar van die Johannesburg-Potchefstroompad en is bykans 25 meter hoog. Die bopunt is van koper en in die vorm van 'n vlam, as simbool van vryheidsvlam wat in die siel van Theron gebrand het. Dit is onvermydelik dat 'n man wat so geleef en gesterf het, onsterflike roem verwerf het. Die TVK was in liefde aan hul leier gebind met 'n opregte en warme toeg

eneentheid.

"En wat ons aanpak druk ons deur, want Danie Theron het ons geleer!"

 

 Back Back to top