JOIN OUR MAILING LIST


Die skoolgebou is funksioneel met 'n pragtige terrein en sportfasiliteite wat reg laat geskied aan die aanbieding van die meeste hoofstroom sportsoorte.  ...
Die huidige beheerliggaam is in Junie 2009 verkies en hul termyn strek dus tot in Junie 2012. Laerskool Danie Theron is bevoorreg om 'n span entoesiastiese en kundige ouers te hê wat uiters waardevolle insette lewer om van die skool een van di...
Dis twyfelvlakte waar ons staan Maar Danie Theron met wie ons gaan Geen dood kan sy gestalte tem En uit alle oorde roep sy stem Hoog bo die winde teen die kop Hoor ons hom elke dag galop The badge and emblem of our school Is loved by all and...
Back Back to top