JOIN OUR MAILING LIST


1. Die skool begin om 7:30. Laatkommers sal nie geduld word nie. 2. Leerlinge word nie toegelaat om die skoolterrein te verlaat tensy \'n toestemmingsbrief van die ouers ontvang is nie en sonder dat die Hoof toestemming daartoe verleen het nie....
Die voorkoms van leerlinge lê ons na aan die hart en daarom is dit belangrik dat hulle netjies op hulle persoon en voorkoms is. ALGEMEEN - Skooldrag is by Power Stores in die dorp beskikbaar. - Die skool is nie verantwoordelik vir enige verliese ...
Back Back to top